• Home
  • News
  • Univers Worldwide Express Moldova

Univers Worldwide Express Moldova

29 march 2018

The Address our warehouse in USA :

your Name :

Address 1 – 175-18 147 AVE
Address 2 -- UNIVERS MOLDOVA
City -- Jamaica , State -- NEW YORK, Zip code ---11434
Country -- United States
Phone: + 1 (786) 265-4801

 

 

 

Art.X. – Legea nr.1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoanele fizice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,2002, nr.185-189, art. 1416), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

  1. La articolul 2 litera i), cuvintele „Uniunii Poștale Internaționale” se înlocuiesc cu cuvintele „Uniunii Poștale Universale”.

 

  1. La articolul 4 alineatul (4) litera b), după textul „de 300 euro” se introduce textul „pentru mărfurile introduse de către călătorii care folosesc transportul terestru sau de 430 de euro pentru mărfurile introduse de către călătorii care folosesc transportul aerian sau maritim”.

 

  1. Articolul 5 alineatul (1):

la litera b), după textul „de 300 euro” se introduce textul „pentru mărfurile introduse de către călătorii care folosesc transportul terestru sau de 430 de euro pentru mărfurile introduse de către călătorii care folosesc transportul aerian sau maritim”;

litera d):

în prima propoziție, după textul „de 300 de euro” se introduce textul „pentru trimiterile poștale transportate prin intermediul transportului terestru sau de 430 de euro pentru trimiterile poștale transportate prin intermediul transportului aerian sau maritim”;

în propoziția a doua, după textul „de 300 de euro” se introduce textul „sau 430 de euro”.