Servicii de broker vamal

Specialiştii noştri posedă de o experienţă vastă în domeniul vamal, ceea ce permite soluţionarea rapidă a problemelor ce apar în urma circulaţiei mărfurilor şi aplicării diferitor regimuri vamale.

În gama serviciilor de vămuire sînt incluse:

Determinarea listei de documente necesare pentru vămuire. Definirea Codului Vamal.

Calculul taxelor vamale şi ale altor taxe prevăzute de legislaţia vamală.