Servicii de broker vamal

Specialiştii noştri posedă de o experienţă vastă în domeniul vamal, ceea ce permite soluţionarea rapidă a problemelor ce apar în urma circulaţiei mărfurilor şi aplicării diferitor regimuri vamale.

În gama serviciilor de vămuire sînt incluse:

Determinarea listei de documente necesare pentru vămuire. Definirea Codului Vamal.

Calculul taxelor vamale şi ale altor taxe prevăzute de legislaţia vamală.

Servicii de broker vamal

 

Noi, “UniversCargo”, oferimserviciile nu unui broker vamal standard, ci al unui „broker la cheie”, ceeaceînseamnăcăvom face următoriipași:

 • Colectareadocumentelorpentrubunuri: factură, factură, contract.
 • definireacodului TN VED TS;
 • calculareaplățilorvamale;
 • Evaluareacorectitudiniiproiectăriilor.
 • Înregistrareapermiselornecesare: certificate, declarații de conformitate, scrisori de scutire, documente care confirmăvaloareaînvamă
 • Organizareainspecțiilormărfurilor
 • Consultanțășiasistențăjuridicăpentruclienți cu privire la toateaspectele legate de vămuireamărfurilor

 

Avantajele de a lucra cu un broker vamal

 

Iatăcelemaiimportante motive pentru care artrebuisăcontactațiorganizațiile de brokerajvamal:

 • economisireatimpului;
 • economisindbani;
 • siguranțanervilor,
 • reducereariscurilor de pierdere a bunurilor la zero, disponibilitateaasigurărilor.

 

Costulserviciilorunui broker vamalșiserviciileconexe

 

Costulserviciilor de brokerajdepinde direct de încărcăturaîn sine și de caracteristicileacesteia: cantitatea de mărfuri, costul total, frecvențalivrărilor etc. Unrol important joacășitipul de transport: aerian, auto,feroviar, maritimsaucombinat.